Chính Sách Ưu Đãi

Thành viên thường: là khách hàng đăng ký tài khoản thành viên.

Quyền lợi:

-   Được tích điểm để thành thành viên Bạc

-   Được hưởng các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng ký tài khoản

 

Thành viên Bạc: là khách hàng đã mua trên 5 triệu đồng tại Tinh dầu 100 (cộng dồn).

Quyền lợi:

-   Được giảm 5% cho mọi đơn hàng

-   Được hưởng các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng ký tài khoản

-   Được tích điểm để thành thành viên Vàng

 

Thành viên Vàng: là khách hàng đã mua trên 15 triệu đồng tại Tinh dầu 100 (cộng dồn).

Quyền lợi:

-   Được giảm 10% cho mọi đơn hàng

-   Được hưởng các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng ký tài khoản

-   Được tích điểm để thành thành viên Kim cương

 

Thành viên Kim cương: là khách hàng đã mua trên 25 triệu đồng tại Tinh dầu 100 (cộng dồn).

Quyền lợi:

-   Được giảm 15% cho mọi đơn hàng

-   Được hưởng các chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho thành viên đã đăng ký tài khoản

 

Các thành viên lưu ý, khi mua hàng bạn cần đăng nhập vào tài khoản để hưởng các chính sách ưu đãi và để tích điểm cho tài khoản của mình nhé! Nếu không đăng nhập tài khoản, hệ thống sẽ không lưu đơn hàng của bạn vào tài khoản của bạn.Tinh dầu 100 không chịu trách nhiệm cộng điểm cho những đơn hàng này.