Tinh dầu nước hoa

Tinh dầu nước hoa là sản phẩm kết hợp giữa tinh dầu và nước cất. Nó ở dạng nguyên chất, không chứa cồn nên khó bay hơi, không có phản ứng phụ và giữ mùi rất lâu.

Sản phẩm quan tâm

Tư vấn sản phẩm