Nến không mùi

Là loại nến không mùi, được sử dụng chuyên dùng như xông tinh dầu, đốt đèn hoa đăng. Sản phẩm không độc hại. Thời gian đốt lâu hơn.

Sản phẩm quan tâm

Tư vấn sản phẩm