Có thể bạn quan tâm

3 cách để Google Index nhanh bài viết

Bạn đang muốn Google index nhanh chóng bài viết trên website của bạn. Để chờ Google tự động index thì khá lâu. Vậy có 3 cách nhanh và đơn giản để google index bài viết nhanh chóng.

Cách 1:

 1. Copy URL (địa chỉ)  trang web
 2. Truy cập https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
 3. Nhập URL, Catcha và Submit

Cách 2:

 1. Đưa URL bài viết mới vào sitemap.xml
 2. Copy URL của file sitemap; Ví dụ:  http://tinhdau100.com/sitemap.xml
 3. Gõ địa chỉ sau trên trình duyệt
  http://google.com.vn/ping?sitemap=[URL_SITEMAP]
  Ví du: http://google.com.vn/ping?sitemap=http://tinhdau100.com/sitemap.xml

Cách 3:

 1. Tập hợp danh sách các URL cần thông báo với công cụ tìm kiếm.
 2. Truy cập vào Pingfarm.com
 3. Paste các URL vào, rồi bấm Ping.

Bài viết liên quan

Tư vấn sản phẩm